Omschrijving

Een pooierjongen is in de regel vaak een jonge man, die het meisje misleidt, wat vaak begint met het versieren en afhankelijk maken van het meisje. Pooierjongens zijn meestal van Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse of Nederlandse afkomst. Op deze site wordt de benaming pooierjongen zoveelmogelijk gebruikt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde leeftijd van een pooierjongen ligt tussen de 20 en 30 jaar en dat zij, op het gebied van criminaliteit, al een bepaalde staat van dienst hebben. Dat zij nogal respectloos omgaan met hun slachtoffers mag duidelijk zijn.

Zij laten het meisje geld verdienen in de prostitutie of manipuleren haar om geldleningen af te sluiten of om haar zelfs drugs te laten smokkelen. Meestal zijn de slachtoffers minderjarige meisjes, maar steeds vaker komt het voor dat het ook meerderjarige meisjes betreffen. Dat levert zowel voor het meisje (prostitutie is dan toegestaan) als de pooierjongen zelf minder problemen op dan wanneer zij als minderjarige in het prostitutiecircuit terecht zou komen. Bij een meerderjarig meisje zijn pooierjongenpraktijken veel moeilijker aan te tonen.

Dit misdrijf staat als ‘mensenhandel' beschreven in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Mensenhandel moet niet verward worden met het artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht ‘mensensmokkel'. Mensensmokkel gaat over illegale grensoverschrijding en het daarbij, op welke manier dan ook, behulpzaam zijn (bij mensensmokkel gaat het samengevat om ‘hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf ) en mensenhandel gaat over de uitbuiting van iemand anders.

In dit artikel zijn de vele manieren waarop dit kan gebeuren opgesomd. Het wordt ook wel eens een moderne vorm van slavernij genoemd. Bij de strafbaarstelling van mensenhandel staat het belang van het individu steeds voorop. Dat belang is het behoud van zijn of haar lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid.