De politie

Waarom zou je contact opnemen met de politie? Mensenhandel is een ernstig delict. Het is slecht voor je als je onvrijwillig in de prostitutie moet werken. De politie wil je helpen eruit te komen. Als je hulp nodig hebt, kan de politie je doorverwijzen naar allerlei hulpverleningsorganisaties. 

Ook regelt de politie als het nodig is een veilige plek voor je in een opvanghuis. De politie probeert daarnaast natuurlijk ook om de pooierjongen op te pakken en voor de rechter te brengen.

Boeven vangen of hulp geven?

De eerste taak voor de politie is proberen boeven te vangen. Dus ook mensenhandelaren. Maar de politie doet meer en zorgt dat je de hulp vindt die je nodig hebt. Of je nu aangifte doet, of niet. De politie heeft veel contacten met hulpverleningsorganisaties.

Misschien wil je met iemand praten. Dan brengt de politie je bijvoorbeeld in contact met een maatschappelijk werker. Wil je laten testen of je een SOA hebt, of denk je dat je zwanger bent? Dan kan de politie zorgen dat je bij een gezondheidsinstelling zoals de GGD terecht komt. Natuurlijk gebeurt dit allemaal alleen als jij dat zelf wilt.

Contact opnemen met de politie

Als je in direct gevaar bent, bel dan het alarmnummer 112. Dit is het landelijke noodnummer. Als je belt en zegt waar je bent, komt de politie direct naar je toe. Let op: gebruik dit nummer alleen in spoedgevallen. Als je op de vlucht bent voor je pooierjongen, kun je bij elk politiebureau in Nederland naar binnen gaan.

Vertel je verhaal, en de politie zal zoeken naar een goede oplossing voor jou. Ze kunnen bijvoorbeeld een veilige plek voor je regelen voor de eerste nachten. In elke regio zijn politiebureaus die 24 uur per dag open zijn. Vind je tijdens je vlucht niet zo snel een politiebureau dat open is, bel dan alarmnummer 112.

Als je niet in directe nood bent kan je bellen met het algemene nummer van de politie: 0900 8844. Je krijgt dan een telefonist aan de lijn. Die heeft een geheimhoudingsplicht. Je hoeft geen details te vertellen aan deze persoon. Vraag naar de afdeling die mensenhandelzaken doet, of zeg dat je graag een gesprek wilt met een mensenhandelrechercheur. Je wordt dan doorverbonden.

Vertel de mensenhandelrechercheur dat je slachtoffer bent van een pooierjongen. Hij of zij zal dan een afspraak met je maken voor een zogenaamd ‘informatief gesprek'. Dat is een gesprek met speciaal daarvoor opgeleide politiemensen. Alleen politiemannen en -vrouwen die de extra opleiding ‘Mensenhandel' hebben gedaan, mogen werken met slachtoffers van mensenhandel.

Een informatief gesprek is er om samen met jou duidelijk te krijgen wat je overkomen is, en wat de politie en jijzelf eraan gaan doen. Het is dus iets anders dan aangifte doen. Het informatief gesprek vindt plaats op een plek en tijd dat het jou (ook) uitkomt.

Als het je onverhoopt echt niet lukt om via 0900 8844 bij de juiste afdeling te komen, bel dan met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) te Zwolle. Dat is een onderdeel van het Korps Landelijke Politie Diensten. Zij zorgen er dan voor dat je door de juiste mensen wordt teruggebeld. Het telefoonnummer van het EMM is 038 - 496 3555.

Kan de politie je beschermen?

De politie kan je beschermen. In de eerste plaats kan de politie zorgen dat je op een veilige plek komt. Daarvoor klopt de politie aan bij hulpverleningorganisaties. Je wordt meestal afgezet op een plek waar medewerkers van het opvanghuis je ophalen, zodat ook voor de politiemedewerkers de locatie niet bekend wordt.

Er rust hier trouwens ook een verantwoordelijkheid bij jezelf. Want als de politie je laat onderbrengen op een geheime locatie, zoals een Blijf-van-mijn-lijf huis, dan moet jij dat adres niet aan anderen vertellen. Zoals aan je pooierjongen, omdat je hem mist.

Houd er rekening mee dat een veilige plek in een andere provincie kan zijn. Alle regiokorpsen van de politie werken samen, en hebben door heel Nederland contacten met de hulpverlening. Soms kan er alleen buiten jouw regio snel een veilige plek geregeld worden.

In de tweede plaats kan de politie ook nog andere beschermende maatregelen treffen. Zoals extra surveillances bij jou in de straat. Per persoon wordt gekeken wat de omstandigheden zijn, en wat nodig is.

Hoe lang duurt het voor de politie in actie komt?

Bij direct dreigend gevaar kun je ons zoals gezegd altijd bereiken op alarmnummer 112. De politie doet er dan alles aan om jou in een veilige situatie te krijgen. Als dat is gelukt, bekijkt de politie samen met jou wanneer een informatief gesprek plaats kan vinden.

Misschien wil je bijvoorbeeld eerst een paar dagen tot rust komen. Tijdens het informatief gesprek praat je dan verder met de politie. Als je niet in directe nood bent, en belt om een afspraak te maken voor een informatief gesprek, dan kan dit gesprek in principe binnen een week plaatsvinden.

Wat doet de politie, als je zelf ook strafbare dingen hebt gedaan?

Het is uiteindelijk de rechter die kijkt naar de strafbare feiten die zijn gepleegd. Als blijkt dat je onder dwang iets crimineels hebt gedaan, kan de rechter bepalen dat je hier niet voor wordt vervolgd. Bijvoorbeeld als je onder dwang op de uitkijk hebt gestaan bij een overval.

Wat kan de politie betekenen als je nog niet in de prostitutie zit?

Als je het vermoeden hebt dat je vriendje een pooierjongen is, is het zinvol om contact op te nemen met de politie. Als jij denkt dat je vriendje van plan is je in de prostitutie te brengen, meld het dan bij de politie. Die zal dan een onderzoek naar hem starten.

Wat kan de politie betekenen voor meisjes die al aan hun pooierjongen zijn ontsnapt?

Als je al aan je pooierjongen bent ontsnapt, maakt hij zich niet meer schuldig aan het jou in de prostitutie houden. De politie kan hem dus niet meer op heterdaad betrappen.

Toch heeft hij wel strafbare feiten gepleegd. Het feit dat dat al even geleden is, doet daar niets aan af. Het is zinnig om alsnog je verhaal te vertellen. De politie zal samen met jou bekijken of aangifte doen zinvol is. Ook helpt de politie je om hulp te vinden bij problemen die je nog hebt.