Aangifte doen?

Aangifte doen houdt in: ‘het verzoek tot vervolging van een verdachte'. Je vraagt de politie dus om degene die jou iets heeft aangedaan op te pakken en door een rechter te laten straffen. 

Niet alleen een slachtoffer kan aangifte doen. Ook mensen uit de omgeving van het slachtoffer mogen dat. Zoals ouders, vrienden of zelfs klanten van het slachtoffer. Iedereen die weet dat een meisje zich gedwongen prostitueert, kan aangifte daarvan doen.

Mensenhandel is een ‘ambtshalve vervolgbaar delict'. Dat betekent, dat de politie ook een mensenhandelaar kan oppakken als niemand aangifte tegen hem heeft gedaan. Alleen: een rechter oordeelt alleen op basis van bewijzen. Als een slachtoffer van een pooierjongen geen aangifte doet, moet de politie op een andere manier bewijzen verzamelen tegen de mensenhandelaar. De politie mag tenslotte niet zomaar iemand oppakken.

Moet je aangifte doen?

Je bent niet verplicht om aangifte te doen als je contact met de politie opneemt. Als jij na het informatief gesprek tot de conclusie komt dat je geen aangifte wilt doen, dan hoeft dat niet. Als jij geen aangifte doet, zal de politie op een andere manier onderzoek moeten doen. Je kan dus nooit verplicht worden tot het doen van een aangifte.

Waarom zou je aangifte doen?

  • Omdat je niet meer verder wilt met dit werk. Je wilt niet gebruikt worden om in de prostitutie te werken. De mensenhandelaar moet zelf zijn lichaam maar te koop aanbieden als hij geld wil verdienen.
  • Omdat je wilt dat je pooierjongen gestraft wordt voor wat hij je heeft aangedaan.
  • Omdat je wilt helpen de mensenhandelaar te stoppen. Wat hij jou heeft aangedaan, kan hij immers ook anderen aandoen. Als zijn activiteiten niet bekend worden bij de politie, gaat hij ongestoord verder en zal nieuwe slachtoffers maken.
  • Omdat je misschien de schade wilt verhalen op de pooierjongen. Het is soms mogelijk om het door jou verdiende geld terug te eisen. Je hebt het immers niet vrijwillig aan hem gegeven, terwijl je het wel zelf hebt verdiend.

Waarom zou je geen aangifte doen?

  • Omdat je bang bent voor je pooierjongen. Je durft daardoor geen aangifte te doen. Je denkt misschien dat je er alleen voor staat, dat niemand je kan helpen.
  • Omdat je er niet over durft te praten. Je schaamt je voor wat er gebeurd is. Je denkt misschien ook dat het ergens je eigen schuld is.
  • Omdat je bang bent dat je niet serieus genomen wordt door de politie.
  • Omdat je liefdesverdriet hebt, je houdt nog van je vriendje. Jij was (of bent) oprecht verliefd op hem. Nu blijkt dat hij een pooierjongen is, is dat gevoel niet meteen weg. Het doet je teveel pijn om tegen hem aangifte te doen. Ook maak je je zorgen over de gevolgen van de aangifte voor hem.

Als je geen aangifte wilt doen om deze redenen, praat er dan eens over met iemand. Bijvoorbeeld iemand uit je eigen omgeving die je vertrouwt. Ook kan je terecht bij Slachtofferhulp. Zij helpen met het maken van een goede afweging.

Wat houdt het doen van een aangifte eigenlijk in?

Tijdens de aangifte vertel je wat je is overkomen en wat je allemaal hebt gezien en gehoord. De aangifte wordt opgenomen door twee politiemensen. Zij schrijven op wat je vertelt. Ook nemen ze jouw verhaal op. De politie moet namelijk achteraf kunnen aantonen dat hetgeen je verklaard hebt, onafhankelijk en ongestuurd is gedaan. Hoorbaar moet zijn dat het jouw verhaal is en niet een verhaal wat de politie graag wilde horen.

De politie gebruikt alle informatie bij het onderzoek naar de pooierjongen. Probeer daarom zo volledig mogelijk te zijn, en echt alles te vertellen. Als op een later moment je nog iets te binnen schiet, dan kun je dat altijd alsnog melden. Alle informatie kan immers van belang zijn.

Wil je graag dat er alleen politievrouwen, of juist politiemannen, bij de aangifte aanwezig zijn, geef dat dan aan bij het maken van de afspraak. Je mag in je eentje aangifte komen doen, maar je mag ook iemand meenemen.

De politie kan jou in contact brengen met een pro deo advocaat. Dat is een advocaat waar je niet voor hoeft te betalen. Je hebt er recht op om op de hoogte te blijven van het verloop van de aangifte. Je kunt dus altijd bellen of langsgaan bij de politie om te vragen hoe het met het onderzoek staat.

Moet je voor een aangifte naar het politiebureau komen?

In principe doe je de aangifte op het politiebureau. Vrijwel alle politiebureaus hebben hiervoor een speciaal ingerichte huiskamer. Als je het echt graag wilt, kan je ook op een andere plek afspreken. Als je dat wilt, geef het dan aan.

Hoe lang duurt het doen van een aangifte?

Dat is niet goed te zeggen. Niet iedereen die aangifte doet is hetzelfde. En niet iedereen is hetzelfde overkomen. De aangifte duurt zolang als jij nodig hebt om je verhaal te vertellen. Dit kan variëren van een halve dag tot enkele dagen.