Wat is een kinderverhoorstudio.

Jong zijn betekent zorgeloos genieten van het leven. Lachen, spelen, ontdekken en gekoesterd worden. Meestal tenminste. Want hoe jong en onschuldig kinderen ook zijn, soms worden ze hard geconfronteerd met de boze wereld. Want ook kinderen kunnen geestelijk of lichamelijk het slachtoffer worden van een ernstig misdrijf of getuige zijn van een misdrijf in hun omgeving.

Wanneer iemand zich naar aanleiding van zo'n ernstige gebeurtenis tot de politie wendt, dan heeft de politie de taak een onderzoek in te stellen. Dit betekent dat de politie zo goed mogelijk probeert na te gaan wat er precies is gebeurd, wie wat heeft gedaan of wie waar het slachtoffer van geworden is.

De verklaringen van kinderen die getuige of slachtoffer zijn, hebben niet minder waarde dan de verklaringen van volwassenen. Kinderen kunnen uitstekende waarnemers zijn! Maar om op een goede manier verklaringen van kinderen te krijgen, moeten volwassenen zich een paar dingen realiseren.

Zo bestaat er bijvoorbeeld een groot verschil tussen kindertaal en de taal van volwassenen. Tijdens het gesprek kunnen kinderen ook heel gemakkelijk beïnvloed worden door volwassenen. Ook het in een vreemde omgeving met vreemde mensen moeten praten is nu niet direct een situatie waarin kinderen zich op hun gemak voelen.Soms is het kinderen zelfs verboden om te praten over wat hen overkomen is of wat ze hebben gezien.

Om deze redenen hebben enkele politiemensen, die werken bij de jeugd- en zedenpolitie, een speciale opleiding gehad in het praten met jonge kinderen. Zij zijn getraind in het zich zo goed mogelijk verplaatsen in de leefwereld van kinderen. Ook leren de politiemensen om bepaalde signalen van kinderen te herkennen. Dit komt niet alleen de betrouwbaarheid van de gesprekken ten goede, maar hierdoor kan ook goed rekening gehouden worden met het kind.

Voor gesprekken met jonge kinderen is in enkele politiebureaus in Nederland een speciale "praatkamer" gecreëerd. Dat is een ruimte die heel kindvriendelijk is ingericht, zodat veel kinderen zich daarin meteen op hun gemak voelen. Hier wordt het gesprek door middel van video opgenomen. Daarom noemen we dit de interviewstudio.

Kinderverhoorstudio

Wanneer de politie met een kind dat getuige of slachtoffer is gaat praten, kan worden besloten dat in de interviewstudio te doen. Dit gebeurt dus lang niet altijd en zeker niet automatisch op die plaats. De interviewstudio is in beginsel bedoeld voor het verhoor van kinderen in de leeftijdscategorie van circa 4 tot circa 12 jaar.

De beslissing of de politie met het kind moet gaan praten en of dat in de studio gebeurt, zal altijd zorgvuldig overwogen worden. Daarbij wordt instemming gevraagd van verschillende betrokkenen. Zo moeten in principe de ouders/verzorgers van het kind en de officier van justitie hun toestemming geven. Ook is heel nauwkeurig geregeld aan wie de opnamen vertoond mogen worden, hoe ze bewaard moeten worden en wanneer ze vernietigd moeten worden.

Het opnemen van het gesprek in de interviewstudio heeft enkele voordelen. Zo wordt de kans kleiner dat er later tijdens het onderzoek opnieuw met het kind gepraat moet worden. Ook is het mogelijk om het gedrag, de bewegingen en de gezichtsuitdrukkingen duidelijk te maken. Soms vindt een kind het moeilijk iets te vertellen en wil het liever iets voordoen.

Ten slotte kan door de opname beoordeeld worden of er sprake is van beïnvloeding door de politieambtenaar of kan een deskundige er op verzoek van de rechter zijn mening over geven.

In een voorgesprek worden het kind en - indien mogelijk - de ouders of begeleiders goed voorbereid op het gesprek in de interviewstudio. Vooraf kunnen zij een kijkje nemen in deze studio en de regiekamer. Ook wordt verteld en uitgelegd dat er opnamen gemaakt worden van het gesprek.

Na afloop van het gesprek in de studio worden het kind en zijn of haar ouders of begeleiders geïnformeerd over wat er gebeurd is. Tijdens dit nagesprek zal - indien nodig - een advies worden gegeven over de eventuele hulp of begeleiding voor het kind. De gesprekken die de jeugd- en zedenpolitie in de interviewstudio voert met kinderen zijn bestemd voor gebruik in een strafproces. Ze zijn dus niet therapeutisch of diagnostisch van aard.

Veel politieregio's hebben de beschikking over een kindvriendelijke interviewstudio. Er zijn inmiddels 11 interviewstudio's in Nederland o.a. in: Amsterdam, Delft, Eindhoven, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Nijverdal.