Justitie


Is er een speciale officier van justitie die zich met zedenzaken bezig houdt?

Ja, sinds enige tijd zijn er zedenofficieren, die zich alleen bezig houden met zedenzaken. Zij hebben regelmatig contact met de zedenpolitie en zijn op de hoogte van de zaken waar de zedenpolitie mee bezig is. De Officier van Justitie (OvJ) is vanaf het begin betrokken bij het onderzoek. De OvJ weet wat er speelt en beslist ook over de voortgang van het onderzoek. 


Waarom seponeert justitie soms een zedenzaak?

Als de officier van justitie vindt dat er te weinig bewijs is om de verdachte veroordeeld te krijgen, gaat de OvJ vaak over tot seponeren van de zaak. Dit betekent, dat de zaak niet voor de rechter gebracht wordt omdat er te weinig bewijs is en niet, zoals sommige mensen denken, omdat de verdachte het feit niet gepleegd heeft.

Als de zaak, met te weinig bewijs, wel voor de rechter gebracht zou worden, dan is de kans groot dat de verdachte vrijgesproken wordt.