Informatief gesprek


Wat is een informatief gesprek?

Dit is een gesprek waarin informatie uitgewisseld wordt tussen degene die aangifte wil doen (of overweegt aangifte te doen) en de zedenrechercheur(s). In principe is dit een vrijblijvend gesprek. U krijgt in dit gesprek de gelegenheid om uw verhaal te vertellen en de zedenrechercheurs zullen u de nodige informatie geven over het eventuele strafbare feit wat heeft plaatstgevonden en wat een eventuele aangifte precies inhoudt. 


Waarom is dit gesprek in principe vrijblijvend?

Als degene, waarmee een informatief gesprek heeft plaatst gevonden, uiteindelijk besluit geen aangifte te doen, dan zal de Officier van Justitie in bepaalde gevallen kunnen beslissen deze zaak ambtshalve te vervolgen.

Dat betekent dat de OvJ kan beslissen door de politie een onderzoek te laten instellen en de verdachte te vervolgen, zonder aangifte. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er sprake is van misbruik, dat na het informatieve gesprek nog voortduurt.


Wanneer weet ik of er sprake kan zijn van ambtshalve vervolging?

Dit zal aan het begin van het informatieve gesprek met u besproken worden.


Is er altijd eerst een informatief gesprek?

In bijna alle gevallen is er sprake van een informatief gesprek. In sommige 'eenvoudige' gevallen en meestal bij een heterdaad situatie kan het informatief gesprek direct overgaan in een aangifte. Dit laatste betekent dat er direct, nadat het strafbare feit heeft plaatsgevonden, na het informatieve gesprek, een aangifte opgenomen wordt.


Wat is de bedoeling van een informatief gesprek en wat wordt er besproken?

Het informatieve gesprek is eigenlijk bedoeld om informatie uit te wisselen. De zedenpolitie wil graag weten wat er gebeurd is en zij geeft u de informatie die u nodig heeft.

De punten, die genoemd zijn in bijlage 2 van de Aanwijzing zeden worden, voor zover van toepassing, met u besproken. Klik hier voor de 'Aanwijzing zeden'.


Wie is er bij een informatief gesprek aanwezig?

Buiten de zedenrechercheur(s) en het slachtoffer (of melder) is er verder niemand aanwezig. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen zijn, dat gezien de leeftijd of de geestelijke gesteldheid van het slachtoffer of melder, wel iemand bij het gesprek aanwezig is. Dit wordt echter per situatie bekeken.

In principe is het zo dat bij de inhoudelijke bespreking van het informatieve gesprek geen andere personen aanwezig mogen zijn.


Wat wordt er van het informatieve gesprek vastgelegd?

De zedenrechercheur maakt een proces-verbaal van dit gesprek. In dit proces-verbaal staat wat er besproken is. Als er een dossier opgemaakt wordt, zal dit proces-verbaal erbij gevoegd worden. Verder wordt een informatief gesprek auditief danwel audiovisueel opgenomen.


Wat gebeurt er na het informatieve gesprek?

Degene die dit gesprek heeft gehad krijgt een bepaalde tijd (meestal variërend van een aantal dagen tot 2 weken) de gelegenheid om te overwegen of hij of zij wel of geen aangifte wil doen. Justitie wil graag dat degene die aangifte doet, zich er goed van bewust is wat het doen van aangifte (ook op termijn) precies inhoudt en dit dan ook weloverwogen doet.

Als hij of zij aangeeft om aangifte te doen dan zal dit aangiftegesprek gepland moeten worden. Wordt er geen contact met de zedenpolitie opgenomen dan zal de zedenpolitie zelf contact zoeken om te vragen wat de reden is dat er geen aangifte gedaan wordt. Er wordt dan geen onderzoek opgestart, tenzij justitie aangeeft dat het feit ambtshalve vervolgd gaat worden.