Signalen

Veel kinderen geven vaak signalen af die aangeven dat er mogelijk sprake is van seksueel misbruik. Terugkijkend herinnert de moeder zich achteraf dat het kind in het verleden vaak buikpijn zonder aanwijsbare reden, geen eetlust of eetproblemen, slaapproblemen, vrees voor bepaalde mensen of plekken of plotselinge wisselingen in stemmingen had.

Ook kwam het voor dat het kind na een zindelijke periode weer ging bedplassen, of duimzuigen of niet bij de leeftijd passend seksueel gedrag vertoonde. Het komt voor dat het bewuste kind al vaak naar de dokter is geweest en dat er in het verleden geen oorzaak voor te vinden was.