Prostitutie

Uit onderzoeken blijkt dat bijna de helft van de prostituees vroeger seksuele ervaringen hadden met een oudere partner en eenderde hadden vroeger een incest ervaring met de vader. Enkele van de gevolgen van incest kunnen zijn: een negatief zelfbeeld, wantrouwen en niet om kunnen gaan met seksualiteit.

Een combinatie van deze problemen geeft de vrouw veelal een gevoel van onmacht en angst om haar eigen leven te leiden. Werken als prostituee kan een aantal beweegredenen hebben. Een van deze beweegredenen kan geldgebrek zijn. Dit komt vaak voor. Ook hier is sprake van een combinatie met angst en onmacht. Wanneer een vrouw als gevolg van de prostitutie een behoorlijk inkomen heeft, is het zeer moeilijk ermee te stoppen.

Soms wordt doorgaan een kwestie van financiële afhankelijkheid. Een andere reden kan zijn dat jonge meisjes met een incestervaring vanuit een zoeken naar warmte en aandacht veelvuldige, vaak eenmalige seksuele contacten hebben. Dit gedrag is een logisch gevolg van hun ervaring misbruikt te worden.

Soms gaat dit gedrag later over in prostitutie. Er is namelijk bij het meisje een enorme behoefte aan geborgenheid, genegenheid, het ontvangen van warmte en tegelijkertijd de angst en het gevoel dat dit niet haalbaar is, dat liefde niet kan bestaan zonder geweld of kwetsing.

Door zich te prostitueren zijn meisjes verzekerd van aandacht, aandacht die niet verschilt van de aandacht die ze vroeger kregen. Weer een andere reden kan zijn dat de vrouw een herhaling zoekt van het bekende patroon van vroeger, veelal vanuit onmacht om contacten te leggen, vrienden te maken of relaties te onderhouden.

Omdat er toch behoefte is aan relaties worden via de weg van prostitutie "vrienden" gezocht. Ook komt het voor dat de prostituee wraak neemt op de vader, op mannen in het algemeen. Zij reageert zich af op de klanten. De vrouw wil mannen vernederen.

Prostitutie is soms een vorm om een incestervaring te verwerken. De vrouw is nu degene die bepaalt wat er gebeurt. Zij heeft in deze relatie de macht. Zij bepaalt de prijs, tot hoever er gegaan wordt en de omstandigheden waarin dit plaatsvindt. Zij stelt de eisen, zij bepaalt welke klant er wel of niet binnen komt.

De machteloosheid van vroeger vertaalt zich nu in het duidelijk zelf bepalen wat er gebeurt. Een andere reden kan zijn dat zij vanuit een minderwaardigheidsgevoel, vanuit een behoefte dat iemand haar nodig heeft, zij tot prostitutie komt. Daar heeft de klant haar nodig; ze is toch nog ergens goed voor. Aan de andere kant kan er ook sprake zijn van een soort angst voor positieve aandacht. De prostituee zoekt een negatieve bevestiging; "zie je wel dat ik vies ben".

Als laatste kan er sprake zijn van angst voor onafhankelijkheid. Dit komt meestal voort uit een warboel van gevoelens en behoeften. De vrouw komt in contact met een pooier en er is weer iemand die bepaalt wat zij moet doen. Zij is afhankelijk en er is iemand die haar beschermt. Zij hoeft het niet alleen meer uit te zoeken.

Zowel het prostituee worden als het werk blijven doen is vaak een combinatie van bovengenoemde factoren. Het brengt voor veel vrouwen een enorme angst met zich mee als zij proberen uit de prostitutie te stappen. De angst voor het onbekende is voor hen veel groter dan wat zij oplopen in dit werk. Verder zijn veel van bovengenoemde factoren belangrijk als bestaansvoorwaarde. Als die weg zouden vallen, lijkt er niets van hun leven over te blijven.

Prostituees zijn in staat zich volledig af te sluiten. Het innerlijke verzet is overgegaan in een lijdzaam ondergaan en in een weten dat het leven zo is. Het is dan ook duidelijk hoe belangrijk prostitutie voor de vrouw is en hoe groot haar angst is om haar leven anders in te richten.