Loyaliteit

Als je niet loyaal bent tegenover je gezin, gaat dat ten koste van je gevoel tot dat gezin te behoren. Het gevoel ergens thuis te horen is uiteraard een van de bestaanszekerheden voor een kind. 

Het komt regelmatig voor dat meisjes al jong aan de thuissituatie ontsnappen door zwanger te worden van een vriendje. Zo wordt de incest met de vader ontlopen. Zo houdt het meisje toch contact met haar ouders en zij en haar kind kunnen dan ook logeren bij opa en oma.