Korte geschiedenis

Pas de laatste jaren heeft incest de betekenis van seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin. Incest kwam in het oude Egypte en bij de Grieken en de Romeinen al voor.

Dat het bij de Egyptenaren voorkwam werd aangetoond aan de hand van DNA onderzoeken, waaruit bleek dat er weinig variatie werd aangetoond in het genetisch materiaal van mummies. Bij de Grieken en Romeinen was incest verboden maar de geschiedenis laat weten dat incest wel degelijk voorkwam.

Uit de bijbel valt ook te lezen dat en in het begin van de evolutie sprake moet zijn geweest van incest. De mensheid is geboren uit Adam en Eva. Maar als de mensheid uit Adam en Eva geboren is dan moet er haast wel sprake zijn geweest van incestueuze verhoudingen.

Tot aan de vorige eeuw was de dochter strafbaar omdat incest werd gezien als een vorm van overspel. Enkele eeuwen geleden werd een dochter die haar vader "verleidde" ter dood gebracht. Was de dochter een jong kind dan toonde men clementie vanwege haar ‘onnozelheid'.

In Amsterdamse arbeidersgezinnen van eind 19e en begin 20e eeuw kwam het vaak voor dat grote gezinnen werden ondergebracht in kleine achterhuisjes, waar deze gezinnen niet meer hadden dan een kamer en een bedstee, waar de kinderen bij elkaar te slapen werden gelegd.