Isolement

Iedere keer weer zijn mensen verbijsterd, als ze horen dat incest heel dicht in hun buurt heeft plaats gevonden, zonder dat zij er iets van hebben gemerkt. Dat kan voor een deel verklaard worden uit de chantage en manipulatie, die de volwassenen vaak gebruikt om te zorgen dat niemand het merkt.

 

Voor een ander deel kan het isolement verklaard worden uit de grote afhankelijkheid binnen het gezin. Dat geldt voor het kind maar ook voor de moeder.

 

De moeder zou vaak niets afweten van de incest, maar zij is soms kennelijk niet in staat zichzelf emotioneel of economisch los van haar man te zien. Voor haar gevoel is zij volledig afhankelijk. Soms lijkt het wel of alle personen van een gezin waar incest voorkomt, zich afschermen van elkaar en van de buitenwereld. Ook het gezin als geheel schermt zich af en blijkt daar soms heel behendig in.

Men kan in dergelijke gevallen spreken van een "familiegeheim". Dit is om ervoor te zorgen dat de buitenwereld het geheim niet te weten komt. Meestal worden de signalen over hoe met het geheim moet worden omgegaan onbewust op de gezinsleden overgedragen. Allen blijven loyaal tegenover elkaar en men kan het gevoel bewaren als gezin uniek en waardevol te zijn.

Hierdoor blijft het angstniveau binnen het gezin binnen hanteerbare grenzen en blijft de mogelijkheid bestaan iets aan elkaar te hebben. Hier tegenover staat, dat bij een groot geheim het proces van het losmaken van de individu niet gemakkelijk kan plaats vinden.