Incest met een oudere broer

Incest met een oudere broer komt volgens onderzoekers vaak voor en dit gebeurt in alle mogelijke vormen. Een 16-jarige jongen die met zijn 13-jarig zusje experimenteert of een 18-jarige jongen die contact- en relatieproblemen heeft met leeftijdgenoten en zijn jongere zusje tot seksuele handelingen dwingt.

In een gezond gezin hebben de ouders dat vrij snel in de gaten, zij zorgen dat daar een eind aan komt en maken dat bespreekbaar. Het meisje kan geholpen worden deze negatieve ervaringen te verwerken en de jongen kan geholpen worden met zijn contact- en relatieproblemen. In een gezin met een inceststructuur en in een gezin waarbij de leden hun eigen gang gaan en er weinig intimiteit wordt gedeeld, kan incest met een oudere broer ernstige vormen aannemen en jaren voortduren.

De broer, die vanuit zijn onmacht om seksuele intimiteit te delen met een meisje van zijn leeftijd, dwingt zijn zusje op een agressieve en intimiderende, vernederende wijze tot seksueel contact. Deze gebeurtenissen belemmeren de beleving van plezier aan seksueel contact bij het meisje ernstig.

Vooral de vernedering en de agressiviteit verstoren de groei naar een volwassen identiteit. Opvallend is vaak dat de woede in de beleving van het meisje met een dergelijke ervaring alleen op de broer is gericht.

Kortom, incest is het gevolg van een gestoorde gezinsrelatie en stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling van de vader, moeder of broer. Bij meisjes met incestervaringen staat de beleving van agressie en vernedering, hun aangedaan door vader of broer, vaak centraal.