De gevolgen van incest op de langere termijn

De gevolgen op langere termijn van incest zijn onder andere problemen in de seksuele relaties. De problemen bestaan meestal uit een afkeer van seksualiteit, geen zin in vrijen e.d.

Andere problemen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • depressiviteit,
  • eenzaamheid,
  • het gevoel geïsoleerd te zijn,
  • weinig
  • zelfrespect, schuldgevoel of schaamtegevoel en
  • de kans om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel misbruik.

In hun jeugd hebben veel slachtoffers van incest ervaren dat ze verraden werden door de (pleeg)vader of broer, die hen seksueel misbruikten of door de moeder die hen niet voor het seksueel misbruik beschermde.

Een gevolg hiervan kan zijn de angst dat intimiteit alleen misbruik en teleurstelling met zich meebrengt. Wanneer een vrouw, die in haar jeugd seksueel misbruikt is, een relatie aangaat, kan de angst voor misbruik en teleurstelling hoog oplopen, en kan zij merken dat het haar niet lukt echt intiem met iemand te worden.

De angst voor misbruik en vernedering wordt verbonden aan het intiem voelen en het vertrouwen van de partner. Deze angst kan een vaste relatie in de weg staan. De verwachting weer in de steek gelaten te worden, zoals in het verleden door de vader of moeder al is gebeurd, kan nu ook de kop op steken.

De partnerkeuze kan door een vroegere incestrelatie beïnvloed worden. Er zijn vrouwen die een incestervaring hebben gehad en nu een partner kiezen, die nu is zoals de vader was. De reden hiervan kan zijn gelegen in het feit dat zij het "speciale gevoel" van vroeger terug zoeken en om conflicten die niet verwerkt zijn, te doen herleven.

De vrouw had vroeger een "speciaal" plekje bij vader, en zij kan zelfs bereid zijn herhaling van vernedering en ellende te verdragen om dat speciale gevoel van vroeger weer te voelen. In haar huidige relatie zal zij dat gevoel van vroeger nooit vinden en zij zal zich ook nu weer vernedering en mishandeling laten welgevallen.

Ook hebben vrouwen die als kind seksueel misbruikt zijn, geen vaardigheden ontwikkeld in persoonlijke relaties, zodat zij zich zouden kunnen verdedigen en dan worden zij een gemakkelijke prooi voor mannen die hetzelfde zijn als hun (pleeg)vader.

Uit onderzoek blijkt ook dat een vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt is, door deze ervaringen murw en passief is geworden en zichzelf niets waard vindt, zodat ze situaties van mishandeling, verwaarlozing en vernedering tolereert zonder daartegen in opstand te komen. Het is immers voor haar een "normale" situatie.

Door het hernieuwde seksuele misbruik dat zij zich laat welgevallen, wordt haar gevoel van schuld, schaamte en isolatie, van wantrouwen tegenover andere mensen nog versterkt. Pas als zij zich realiseert hoe het ook anders kan (door een vriendschap, begeleiding of therapie), kan zij er misschien uitkomen.