Daders

Seksueel misbruik is een vorm van machtsmisbruik. Er zijn daders die geen enkel seksueel motief hebben, maar die alleen macht willen hebben. Veel daders blijken zelf in hun jeugd seksueel misbruikt te zijn geweest, meestal door mannen. 

Dat wil niet zeggen dat iedereen die een moeilijke jeugd heeft gehad, dader wordt, maar de omgekeerde constatering, dat daders een moeilijke jeugd gehad hebben, is vrijwel altijd waar. Daders zijn mensen met problemen. Zij zijn niet in staat deze problemen op te lossen. Zij zoeken hun ontlading in alcohol, drugs of seks met hun kind. 

Daders hebben die spanning nodig om hun problemen te kunnen vergeten. Een potloodventer vergrijpt zich tijdens deze daad (meestal) niet daadwerkelijk aan iemand, een voyeurist evenmin. In feite heeft een verkrachter geen echt contact of relatie met zijn kind. Een vader die seks zoekt bij zijn dochter of zoon ontwijkt zijn probleem. Bijvoorbeeld het probleem dat hij niet kan omgaan met volwassen vrouwen.

De maatschappelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen dragen er bij toe dat zij dader kunnen worden. Een in haar jeugd seksueel misbruikt meisje wordt onder invloed van diezelfde machtsverhoudingen later bij herhaling slachtoffer van misbruik en geweld of dit overkomt haar dochters.

Of seksualiteit wel of niet bespreekbaar is, maakt weinig uit. In principe komt het er op neer dat de man uitmaakt waar de grenzen liggen. Hoe zwakker iemands persoonlijkheid, des te eerder zal hij "dader" worden. Hoe sterker de vrouwen in de familie zijn, des te moeilijker zal een man de grens overschrijden.

Over het algemeen valt het op dat vrouwen veel seksisme toelaten, terwijl ze het eigenlijk vernederend vinden. Veel moeders weten dat hun man en/of zoon pornoboekjes lezen of pornofilms bekijken en zij weten ook dat hun dochters soms worden gedwongen om mee te kijken.

Vrouwen zitten met het probleem dat hun onderdrukkers in hun eigen familie zitten. Hun eigen vader, broer, man en zoon horen bij de dominante groep. Dat maakt het voor de vrouw vaak verwarrend.