Incest

Incest

incestIncest of bloedschande is van oudsher geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Het woord komt van het Latijnse incastus, hetgeen "onkuis" betekent.

Incest werd meestal verboden, omdat men inmiddels had ingezien, dat het een bedreiging was voor het krijgen van een sterk nageslacht.

Bloedschande staat voor geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten in de nabije graad, dus tussen broers en zusters, broers onderling, vaders en dochters of zoons, moeders en zonen of dochters, neven en nichten, ooms en nichten, tantes en neven en grootouders en kleinkinderen.

Korte geschiedenis

Pas de laatste jaren heeft incest de betekenis van seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin. Incest kwam in het oude Egypte en bij de Grieken en de Romeinen al voor.

Lees meer...

Cijfers

Volgens onderzoeken in 2005 zouden 1 op de 6 meisjes seksueel misbruikt zijn, nu nog misbruikt worden of ooit last hebben gehad van seksuele intimidatie. 

Lees meer...

Daders

Seksueel misbruik is een vorm van machtsmisbruik. Er zijn daders die geen enkel seksueel motief hebben, maar die alleen macht willen hebben. Veel daders blijken zelf in hun jeugd seksueel misbruikt te zijn geweest, meestal door mannen. 

Lees meer...

Wanneer opvoeding over kan gaan in incestueus gedrag

Wat het voor kinderen ook zo verwarrend maakt is dat, zeker in het begin, alles op een spelletje lijkt, goed bedoeld en onschuldig schijnt en dat plegers de indruk geven dat zij alles doen voor het plezier van het kind. 

Lees meer...

Isolement

Iedere keer weer zijn mensen verbijsterd, als ze horen dat incest heel dicht in hun buurt heeft plaats gevonden, zonder dat zij er iets van hebben gemerkt. Dat kan voor een deel verklaard worden uit de chantage en manipulatie, die de volwassenen vaak gebruikt om te zorgen dat niemand het merkt.

 

Lees meer...

Loyaliteit

Als je niet loyaal bent tegenover je gezin, gaat dat ten koste van je gevoel tot dat gezin te behoren. Het gevoel ergens thuis te horen is uiteraard een van de bestaanszekerheden voor een kind. 

Lees meer...

Signalen

Veel kinderen geven vaak signalen af die aangeven dat er mogelijk sprake is van seksueel misbruik. Terugkijkend herinnert de moeder zich achteraf dat het kind in het verleden vaak buikpijn zonder aanwijsbare reden, geen eetlust of eetproblemen, slaapproblemen, vrees voor bepaalde mensen of plekken of plotselinge wisselingen in stemmingen had.

Lees meer...

De vader

Uit onderzoeken komt naar voren dat vaders die incest plegen, autoritair zijn. Soms schuwen ze fysiek geweld binnen het gezin niet. In de opvoeding krijgen jongens uit het gezin en de omgeving vele boodschappen om mannelijkheid, macht en seksualiteit met elkaar te verbinden. Sommige jongens krijgen in hun gezin een triest voorbeeld van de rol van mannen en vrouwen.

Lees meer...

De moeder

Vaak beschuldigen de kinderen de moeder. Zij nemen haar vooral kwalijk dat zij haar kind niet (voldoende) beschermd heeft tegen de vader. De moeder wist vaak van het seksueel misbruik en heeft haar dochter desondanks niet beschermd. (uiteraard zijn er ook situaties, waarbij de moeder echt van niets afwist). Zij wilde immers niet naar haar dochter luisteren, ondanks de vele signalen die het gaf.

Lees meer...

Het moederloze gezin

Als de ouders scheiden of de moeder overleden is en de dochter woont bij de vader, zorgt de dochter voor de vader en de eventuele andere kinderen.

Lees meer...

Incest met een oudere broer

Incest met een oudere broer komt volgens onderzoekers vaak voor en dit gebeurt in alle mogelijke vormen. Een 16-jarige jongen die met zijn 13-jarig zusje experimenteert of een 18-jarige jongen die contact- en relatieproblemen heeft met leeftijdgenoten en zijn jongere zusje tot seksuele handelingen dwingt.

Lees meer...