Huiselijk geweld

huiselijkgeweldHuiselijk geweld (definitie) komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving.

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

Ouderenmishandeling

Het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (55+) staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Lees meer...

Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Huisdieren nemen een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse gezinnen. Vandaag de dag heeft iets meer dan de helft van alle huishoudens één of meer huisdieren. Ongeveer 80 % van de huisdierbezitters ziet zijn of haar huisdier als een lid van het gezin.

Lees meer...

Huisverbod

Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen.

Lees meer...

Amnesty International in Nederland

amnestyJaarlijks zijn in Nederland zeker 200.000 vrouwen tussen de 20 en 60 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. In Blijf-van-mijn-lijfhuizen is ruim 60 procent van allochtone afkomst. In hoeverre speelt de ‘allochtone factor' een rol bij huiselijk geweld - en bij de aanpak hiervan?

Lees meer...

Toepasbare wetsartikelen

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt heeft politie en justitie genoeg wetsartikelen tot hun beschikking om de verdachte van huiselijk geweld aan te pakken. Voor deze artikel geldt dat de verdachte ook buiten heterdaad aangehouden kan worden.

Lees meer...

Hulpverleensters aan het woord

Vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld zijn daar niet van de ene op de andere dag in verzeild geraakt. 'Het is een sluipend proces', vertelt Rozemarijn. Zij is hulpverleenster van het Steunpunt Relationeel Geweld, een onderdeel van Vrouwenopvang Amsterdam.

Lees meer...

In de media

Huiselijk geweld komt vaak voor. Iedereen die er mee te maken heeft kan het Advies - en Steunpunt Huiselijk Geweld in Gelderland bellen voor hulp. Het steunpunt bestaat nu een paar maanden. Wat gebeurt er met de telefoontjes die hier binnenkomen?

Lees meer...