Toepasbare wetsartikelen

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt heeft politie en justitie genoeg wetsartikelen tot hun beschikking om de verdachte van huiselijk geweld aan te pakken. Voor deze artikel geldt dat de verdachte ook buiten heterdaad aangehouden kan worden.

Sinds 1 oktober 2004 is Strafvordering veranderd. Met ingang van deze datum is het zelfs mogelijk een verdachte voor een eenvoudige mishandeling of kleine vernieling buiten heterdaad aan te houden. Voorheen kon een verdachte van deze twee feiten buiten heterdaad alleen maar uitgenodigd worden om door de politie gehoord te worden.

 

Deze vrijwilligheid behoort nu tot het verleden. Door deze verruiming van de bevoegdheid is de politie nog beter in staat op te treden tegen geweldplegers.

Artikel Omschrijving
300 Mishandeling (vanaf 1 oktober 2004).
300, lid 2 Mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbende.
302 (jo.45) (poging tot) Zware mishandeling.
303 Zware mishandeling met voorbedachten rade.
304 Betrekking hebbende op art. 300 t/m 303 indien begaan jegens vader, moeder, echtgeno(o)t(e) of kind / of ambtenaar, of door toediening van voor de gezondheid schadelijke stoffen, met 1/3 strafverzwaring.
242 (jo.45) (poging tot) Verkrachting.
243 Gemeenschap met bewusteloze of onmachtige.
246 Feitelijke aanranding der eerbaarheid.
273f Mensenhandel.
257 Iemand tot wiens onderhoud verdachte verplicht is, in hulpeloze toestand brengen of laten, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend.
282 Wederrechtelijke vrijheidsberoving (al dan niet zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend).
285 Bedreiging (met verkrachting, aanranding, een misdrijf tegen het leven of zware mishandeling )
285b Belaging (klachtdelict).
287 (jo.45) (poging tot) Moord / doodslag.
316 Diefstal (tussen echtgenoten- klachtdelict).
324 Verduistering (tussen echtgenoten- klachtdelict).
350 Vernieling/beschadiging.