Het slachtoffer - Positieve gevolgen

Het schema hieronder laat de positieve gevolgen zien, die ontstaan wanneer de politie op de juiste manier op een assistentie van huiselijk geweld reageert en deze reactie ook een vervolg krijgt (hulpverlening of strafrechtelijk).

Positieve invloed op het slachtoffer.

 • Zij gaat geloven dat er iets gedaan kan worden
 • Vermindert het schuldgevoel en de schaamte
 • Zij realiseert zich dat iemand haar wil helpen
 • Zij realiseert zich dat zij ook rechten heeft
 • Zij gaat mogelijk voortduren van het geweld voorkomen
 • Zij krijgt weer een zekere mate van controle over zichzelf

Positieve invloed op dader.

 • Hij leert dat relationeel geweld niet geaccepteerd en crimineel gedrag is, ongeacht zijn motieven.
 • Hij leert dat er negatieve consequenties kleven aan gewelddadig gedrag, zoals:
 • Aanhouding van de dader.
 • Het in hechtenis houden van de dader.
 • Het straffen van de dader.
 • Daderbehandeling.
 • Antecedenten die de dader dan heeft.
 • Toezicht door de reclassering.
 • Hij leert dat huiselijk geweld niet een privé- gezins- of een civiele zaak is maar een strafrechtelijke zaak.

Positieve invloed op het kind

Verder geweld -en/of psychisch trauma kan voorkomen worden

 • Het kind krijgt de boodschap dat geweld fout is.
 • Het kind kan de keten van geweld breken (overdracht van geweld).
 • Het kind stelt vast dat de gewelddadige ouder ook de verantwoordelijke ouder is (i.p.v. het slachtoffer of het kind zelf).
 • Het kind staat open voor hulpverlening en/of begeleiding.

Huiselijk geweld veroorzaakt veel schade bij zowel de betrokkenen als bij de maatschappij in het algemeen. Elk lid van het gezin in een gewelddadige omgeving, staat bloot aan fysiek en/of psychisch geweld. Vaak wordt dit geweld overgedragen van de ene generatie op de volgende.