Enkele cijfers

Enkele cijfers om het probleem huiselijk geweld duidelijk te maken.

 

 • Drie op de vijf verstandelijk beperkte vrouwen heeft ooit met seksueel geweld te maken gehad;
 • 119.000 kinderen worden elk jaar mishandeld
 • 80.000 mannen zijn jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld;
 • 120.000 vrouwen hebben jaarlijks te maken met ernstig huiselijk geweld
 • 15% van de slachtoffers van huiselijk geweld houdt hier blijvend letsel aan over;
 • 45 % van de Nederlandse bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld;
 • Vrouwen tussen de 25 en 45 zijn relatief vaker slachtoffer van huiselijk geweld;
 • Eenderde van alle moord en doodslagen vindt plaats binnen de huiselijke kring;
 • 30 % heeft noemenswaardige gevolgen gehad zoals een scheiding, angstgevoelens, neerslachtigheid, eetproblemen of problemen met relaties en/of intimiteit;
 • 21% is slachtoffer van huiselijk geweld dat langer dan 5 jaar duurde;
 • 27 % gaf aan dat de voorvallen wekelijks of dagelijks voorkwamen;
 • Ruim 60% denkt iemand te kennen die te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld;
 • 15 % van de vrouwen had voor haar 16e jaar ervaring met seksueel misbruik door verwanten;
 • 80 % van het huiselijk geweld wordt gepleegd door een mannelijke dader;
 • 11 % van de vrouwen in Nederland wordt structureel, ernstig mishandeld;
 • 80 % van de kinderen is getuige van het geweld.
 • In 2012 zijn ruim 3600 huisverboden opgelegd.