Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Huisdieren nemen een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse gezinnen. Vandaag de dag heeft iets meer dan de helft van alle huishoudens één of meer huisdieren. Ongeveer 80 % van de huisdierbezitters ziet zijn of haar huisdier als een lid van het gezin.

De gehechtheid tussen menselijke familieleden en hun huisdieren is meestal groot te noemen. De meeste dieren komen voor in gezinnen met kinderen.

Wat heeft dierenmishandeling dan te maken met huiselijk geweld, zullen velen zich afvragen. Huiselijk geweld heeft zoals we inmiddels weten, alles te maken met macht en controle.

Het komt vaak voor dat plegers van huiselijk geweld van alles uitproberen om macht en controle over de partner te behouden. In het rad van geweld worden de verschillende handelingen vermeld die de pleger mogelijk met betrekking tot de partner zal gebruiken. Intimidatie en bedreiging met geweld zijn daar enkele voorbeelden van.

In Amerika hebben onderzoeken aangetoond, dat geweld tegen dieren een duidelijke link heeft met het geweld dat binnen het gezin wordt gebruikt.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in 88 % van de families waar geweld tegen kinderen werd gebruikt, ook dieren werden mishandeld. In tweederde van deze gevallen was de gewelddadige ouder de mishandelaar, terwijl in éénderde van alle gevallen een kind de dieren mishandelaar was.

Volgens een publicatie zou 70 % van de slachtoffers van huiselijk geweld welke huisdieren bezaten, verklaren dat ook huisdieren werden mishandeld door hun partner.

Huiselijk geweld is een universeel probleem. Recente onderzoeken in Nederland hebben inmiddels aangetoond, dat de uit Amerika en uit andere Europese landen bekende cijfers betreffende huiselijk geweld, niet van die uit ons land afwijken.

Voor wat betreft de betrokkenheid van dieren binnen de huiselijk geweldsproblematiek zijn nog geen duidelijke cijfers bekend in ons land, doch na contact te hebben gehad met de Dierenbescherming te Amsterdam zijn wij tot de conclusie gekomen dat Nederland daarin niet afwijkt. De dierenbescherming Amsterdam krijgt regelmatig meldingen waarbij de melders in eerste instantie reageerden omdat het dier in nood was.

Uit ervaring weten wij dat het bijzonder moeilijk is om bepaalde vormen van huiselijk geweld te herkennen. Het is niet de bedoeling om spoken te gaan zien, maar daar waar het nodig is alert en professioneel te handelen.

Dieren worden regelmatig gebruikt om bedreigingen kracht bij te zetten.

  • Om een partner te beletten de woning te verlaten, of om juist weer terug te doen keren na een vlucht.
  • Om kinderen te dwingen hun mond te houden over gebruikt geweld en/of misbruik.

In het algemeen kan worden gesteld: Als het huiselijk geweld wordt gestopt, is het beëindigen van het gebruikte geweld tegen dieren een logisch gevolg.

Geweld tegen dieren, indien er sprake is van huiselijk geweld, kan natuurlijk dienen als bewijs.