Definitie van huiselijk geweld

De aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.Daaronder vallen (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden.Onder de term geweld worden zowel geestelijke, lichamelijke als seksuele vormen van geweld begrepen.

Géén huiselijk geweld is :

  • Ruzie tussen partners zonder bedreigingen of geweld.
  • Verbale geschillen over alimentatie, opvang van kinderen, etc.