Huiselijk geweld

huiselijkgeweldHuiselijk geweld (definitie) komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving.

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

Enkele cijfers

Enkele cijfers om het probleem huiselijk geweld duidelijk te maken.

Lees meer...

Definitie van huiselijk geweld

De aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.Daaronder vallen (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden.Onder de term geweld worden zowel geestelijke, lichamelijke als seksuele vormen van geweld begrepen.

Géén huiselijk geweld is :

  • Ruzie tussen partners zonder bedreigingen of geweld.
  • Verbale geschillen over alimentatie, opvang van kinderen, etc.

Vormen van geweld

Er bestaan drie vormen van geweld binnen de huiselijke kring.

Lees meer...

De effecten van huiselijk geweld op de samenleving

Huiselijk geweld en de effecten daarvan hebben een brede weerslag op de samenleving. Huiselijk geweld komt overal voor, in alle lagen van de bevolking en bij alle etnische groepen. Een op de vijf aangiften van geweld valt onder de noemer van ‘huiselijk geweld'.

Lees meer...

De cyclus van gewelddadig gedrag

Mishandeling binnen een relatie komt meestal niet incidenteel voor, maar slachtoffers herkennen een patroon in het geweld. De drie fasen van de cyclus van geweld kunnen je helpen zien hoe de dader zich kan gaan gedragen.

Lees meer...

Het profiel van een dader, slachtoffer en kind

Daar er verschillende vormen van huiselijk geweld zijn, is het vanzelfsprekend dat er ook diverse dadertypen bestaan. Denk maar aan het verschil tussen een overbelaste mantelzorger (=persoon die een afhankelijk familielid verzorgt), een incestpleger, een partner mishandelaar of de psychopaat (10 % van de daders is psychopathisch).

Lees meer...

Geweld in de relatie

Geweld tegen vrouwen door echtgenoten of partners is een veel voorkomend delict. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met eenzijdig geweld door de partner.

Lees meer...

Het slachtoffer

Huiselijk geweld begint meestal niet direct herkenbaar. Het gaat niet ineens, maar er is sprake van een negatieve spiraal, waarin het geweld uiteindelijk de overhand krijgt.

Lees meer...