Winnen van vertrouwen

Veel plegers van seksueel misbruik ondernemen stappen om een hechte vertrouwensrelatie op te bouwen met hun dochter, voordat zij overgaan tot het plegen van seksueel misbruik. Basisvertrouwen is voor een kind een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde verdere ontwikkelingsgang.

Men kan het ontwikkelen van basisvertrouwen als een opvoedingsdoel beschouwen. De pleger van seksueel misbruik blijkt vertrouwen evenwel niet (alleen) als opvoedingsdoel te beschouwen, maar dit veelal als middel te hanteren om daarmee toe te kunnen werken naar toekomstig seksueel misbruik van het kind.

Het kind is uiteraard zelf niet in staat het verschil tussen de bedoelingen, die de volwassene kan hebben met het kweken van een vertrouwensband met het kind, te kunnen onderscheiden.

Veel plegers geven dan ook zelf aan dat het een "vanzelf" verlopend toenaderingsproces is geweest tussen hem en het kind, aangezien vertrouwen hebben in de ander - zeker in de verzorgende volwassene - voor de meeste (jonge) kinderen een haast vanzelfsprekend gegeven vormt.