Bevoorrechten van het kind

Veel plegers blijken hun slachtoffers een speciaal plekje binnen het gezin te geven. Zij behandelen het kind als hun favoriet, geven het kind het gevoel "speciaal" te zijn en kunnen daar in het uiterste geval zelfs hun eigen leven aan vast koppelen.

Een pleger zou aan het kind te kennen kunnen geven dat hij zelfmoord gaat plegen als het betrokken kind niet langer een seksuele relatie met hem onderhoudt. Hij zou kunnen vertellen dat het kind zo belangrijk voor hem is en als het seksuele contact verbreken zou worden, dan zou verder leven geen zin meer voor hem hebben.

Het slachtoffer krijgt hiermee natuurlijk een enorm verantwoordelijkheidsgevoel op haar schouders geschoven door de pleger.

Een andere techniek is het samenspannen met de dochter tegen de moeder. De relatie tussen de pleger en het kind wordt dan vervolgens "het beste huwelijk" binnen dit gezin.

Dit schaduwhuwelijk kent vanzelfsprekend ook de daarbij horende presentjes zoals etentjes en andere, voor de buitenwacht normaal ogende attenties, maar in wezen zijn het omkooppraktijken.