Thema seksualiteit

Seksualiteit is een thema dat in de mannelijkheids coderingen twee maal terug komt. Codering 11 (Mannen ervaren intimiteit via seksualiteit) en codering 12 (Een man moet seksueel presteren en voor nageslacht zorgen). Andere coderingen werken ook door in de seksbeleving van mannen. Een handelings- en prestatie gerichtheid is hier denk ik een voorbeeld van.

Mannen zijn op seksueel gebied meer visueel ingesteld en gericht op de daad. Terwijl vrouwen seks meer koppelen aan knuffelen en gevoel.Een man legt andere accenten in zijn seksuele beleving dan een vrouw. Soms zijn de partners niet goed op de hoogte van de beleving van de ander. Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk wanneer ze over hun seks beleving praten. Dat maakt seksualiteit een extra moeilijk thema na een verkrachting. Daarbij komt dat seksualiteit iets heel persoonlijks is.

Een verkrachting is een seksueel trauma. Een volledig trauma herstel is niet mogelijk. Na een trauma ervaring wordt het nooit meer zoals het was. Trauma herstel gaat dan ook over leren leven met een gebeurtenis in plaats van leven zonder die gebeurtenis.

Een seksueel trauma zal heel waarschijnlijk een blijvende invloed hebben op de seksualiteit van de partners. Er zal gezocht moeten worden naar een nieuwe vrijstijl die wederom voor beide bevredigend is. Dit zoeken zal na een verkrachting even moeten wachten. Voor het vinden van een stabiele vrijstijl zullen eerst beide partners zich moeten herstellen van het trauma.

Gedurende dit herstel kan al voorzichtig gezocht worden. Dit kan betekenen voor de man dat hij veel geduld met zijn vrouw moet (willen) hebben. De vrouw komt vaak in een dilemma. Enerzijds wil ze de man niet afwijzen en wil ze door de man begeert worden/blijven.

Anderzijds roept een seksueel contact een hele hoop ellendige gevoelens en gedachten op. Het komt er op neer dat de man te maken krijgt met een partner wiens seksuele prikkels plotseling kunnen omslaan zonder dat hij daar invloed op heeft. De zelfbeheersing en geduld van de man zullen op het seksuele terrein op de proef worden gesteld.

Maar ook de man kan zijn zin in seks verliezen door de veranderde omstandigheden. Het fabeltje dat mannen altijd willen, is niet op waarheid berust.