Praktijkvoorbeeld 1

Mannen die met verkrachtingssituaties om moeten gaan, zullen dat verschillend doen. Hoe ze dat doen hangt veel af van hun persoonlijkheid en de opvattingen die domineren in hun omgeving.

De persoonlijkheid en omgeving spelen door in de beleving van de verkrachting. De aspecten van de "impact" die ik in het vorige hoofdstuk heb toegelicht verhouden zich bij iedere man anders. Hoe deze aspecten zich verhouden, is bepalend voor het gedrag van de man.

Dit gedrag kan zeer bepalend zijn voor de verkrachte vrouw. Soms ontstaat het grootste leed niet tijdens de verkrachting maar door de reactie van de man op de verkrachting. Dit is lang niet altijd kwaadwillend van de man maar komt voort uit onkunde en onwetendheid.

Er is nauwelijks iets bekend over hoe de man van een verkrachte vrouw/kind dit beleeft. Er word relatief weinig aan deze onwetendheid gedaan. Dit terwijl er wel aandacht is voor het slachtoffer.

Ik wil een tweetal verhalen beschrijven en uitwerken. Iedere verhaal behandelt een ander gedrag van de man/vader van het slachtoffer. Deze verhalen en gedragingen zijn verre van volledig. Een onuitputtelijke hoeveelheid van ander gedrag en combinaties van gedragingen zijn mogelijk. Het was niet gemakkelijk om deze verhalen te krijgen. Deze verhalen zijn allemaal verteld door de vrouw die verkracht is.

Toch is het niet gemakkelijk voor deze vrouwen geweest. Onderstaand bericht geeft dat goed aan.

"Nou, ik heb wel heel snel ja gezegd tegen de vraag of ik mijn verhaal zou willen opschrijven. Het lijkt een kleine moeite, maar ik blijf het maar uitstellen.

Ik ben bang voor de gevoelens die het schrijven van de herinneringen met zich mee brengen. Wil er eigelijk niet over nadenken besef ik me nu.

Ik doe het toch in de hoop dat anderen er iets van kunnen leren of er steun aan hebben, terwijl ver weg een stem in me zegt: "doe het niet, blijf weg bij die pijn, laat de rest maar stikken, er was ook niemand die jou hielp, je was gedwongen alleen te overleven, je enige zorg is jezelf staande te houden".

Het gebeurde op een avond nadat ik met een vriendin was wezen zwemmen. Buiten kletsten we wat na, en hadden we sjans met twee jongens van school. Een van die jongens had al een tijdje een oogje op mijn vriendin en andersom.

Hij wilde haar naar huis brengen en dat wou ze wel. Ik bleef alleen over met de andere jongen. Ik baalde dat ik nu alleen naar huis moest en was blij toen hij me aanbood mee te fietsen.

Halverwege wilde hij dat ik stopte. Hij wilde me eerst kussen. Ik schrok en wist niet goed hoe ik moest reageren. Ik zei dat ik door wilde fietsen anders zou mijn vader boos worden. Hij wilde me eerst kussen, daarna zouden we door fietsen, beloofde hij.

Ik werd bang en dacht met een kus naar huis te kunnen. Hij kuste me terwijl hij me stevig vast greep en me naar achteren duwde. Ik viel en wilde opstaan. Hij sloeg me in mijn gezicht waarna hij me verkrachtte.

Ik kwam te laat thuis, mijn lip was gezwollen en ik kon geen woord uitbrengen. Mijn vader was woest en schreeuwde dat ik veel te laat thuis was totdat hij me aankeek en stil viel. Mijn broers kwamen ook al de keuken in lopen.

Mijn vader vroeg wat er was gebeurd en ik begon te huilen. Hij stuurde mijn broers de keuken uit en liet me vertellen wat er was gebeurd. Hij vroeg af en toe wat, maar zei verder niks.

Mijn moeder was er inmiddels ook en hield me vast en mijn vader verdween met mijn broers naar buiten. Ik bleef maar huilen en mijn moeder maakte drinken voor me. Ze hielp me in bad, waste me en bracht me naar bed waar ze bij me bleef.

Ik heb niet gehoord wanneer mijn vader terug kwam en de dagen erna zijn sowieso erg wazig. Mijn jongste broer vertelde me dat ze die jongen hebben gezocht die avond en dat mijn vader hem heeft gevraagd wat hij gedaan heeft en ervoor heeft gezorgd dat hij zoiets nooit meer zal doen.

Wat er precies gebeurd is weet ik niet. Die jongen is niet meer op school geweest. Toen mijn vader die avond weg ging, dacht ik dat hij me zou verstoten. Dat hij me niet meer kon zien of zo.

Mijn vader is geen prater maar een doener. Hij heeft laten zien hoeveel ik voor hem beteken. En ik denk soms te zien dat hij het er moeilijker mee heeft dan ik. Ik vertel hem dan dat hij de liefste vader is die ik me maar kan wensen.