Nawoord

Ik heb getracht wat licht te doen schijnen op een voor mij duister gebied. Het is mij duidelijk geworden waarom dit een duister gebied is. Dat komt niet door een lage frequentie van gebeuren. Verkrachting/seksueel misbruik komt vaak voor. Cijfers verschillen daar over maar zijn allemaal hoog.

Het is een duister gebied omdat het een zeer gecompliceerd onderwerp is. Bij de slachtoffers komen vaak diverse moeilijke symptomen voor die de eigenlijke gebeurtenis wat aandacht betreft naar de achtergrond verdrijft. Onder mensen met eetstoornissen en automutilatie is een nog hoger percentage in aanraking gekomen met een verkrachting of seksueel misbruik.

Bij mannen die te maken krijgen met een verkrachte partner of kind ontstaan ook problemen die de eigenlijke oorzaak ondersneeuwen. Mannen worden vaker agressief en lopen meer kans op middelenmisbruik. Symptomen zijn vaak beter zichtbaar en daardoor voor de hand liggend om te noemen en aan te pakken.

Het is een duister gebied omdat dit thema omringd is met schaamte en terughoudendheid. Op verschillende forums, die ik heb bekeken, is naar voren gekomen, dat veel mensen geen aangifte hebben gedaan of het de ouders of partner niet verteld hebben. Tijdens het werken aan dit werkstuk is mijn blik vernauwd tot vooral de man van de verkrachte vrouw en is het kind niet specifiek genoemd.

Literatuurlijst.

  • S. Baron-Cohen, M/V Het verschil, waarom mannen en vrouwen verschillend denken, voelen en doen. Kosmos -Z&K Uitgevers BV, Antwerpen/Utrecht 2003.
  • V. Duindam, Ruimte voor mannen, van Gennep, Amsterdam 1999.
  • H. Goudswaard, Vergeven of vergelden, Over slachtoffers van intiem geweld. Van Gennep. Amsterdam 2000.
  • Eindscriptie MWD, Mannen en hulpverlening, Mei 2005.
  • J.L. Hermans, Trauma en herstel, De gevolgen van geweld- van mishandeling thuis tot politiek geweld. Wereldbibliotheek. Amsterdam 1993.