Nabespreking tips

Een verkrachting van een partner/ kind is een situatie waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Een verkrachting maakt meerdere slachtoffers. Juist deze betrokkenheid van meerdere mensen maakt het voorschrijven van een algemene aanpak onmogelijk. Ieder mens is uniek en heeft in soortgelijke situaties verschillende behoeften.

Door onder meer de meerdere betrokken personen ontstaan zo te veel variabelen om een algemene houding voor de man van het slachtoffer voor te schrijven. Dat betekent dat iedere man zal moeten bekijken hoe hij de informatie en tips die hij over dit onderwerp weet te verkrijgen integreert in een voor zijn situatie zo goed mogelijke houding. Hierbij dient hij ook te letten op zijn eigen belangen/gevoelens.

Ik denk dat een relatie een betere overlevingskans heeft wanneer de man zich bewust is van wat hij wil en hier ook ruimte voor vraagt. Mannen zijn traditioneel gezien binnenvetters. Het risico van onuitgesproken en daardoor onvervulde wensen is dat de persoon ontvankelijker word voor derden die deze wensen willen vervullen.

Wat ik overigens erg opvallend vind aan deze tips is dat de tips vooral door het slachtoffer gegeven zijn. Wanneer de partner tips geeft, heeft hij 2 keer een mannelijke partner. Hieruit concludeer ik dat maar zeer weinig mannelijke partners van verkrachte vrouwen en/of kinderen tips hebben gegeven. Mannen en hulpverlening/hulp blijkt ook hier weer een moeilijke combinatie.