Gevolgen voor de man

Oorlogswapens worden gekozen wegens hun vernietigende kracht. Hoe groter de vernietigende kracht hoe beter het oorlogswapen is. Slimme bommen beperken zogenaamd de burgerslachtoffers, maar de waarde van slimme bommen is dat ze het doelwit beter vernietigen dan ongeleide projectielen. De oorlogswapens op deze planeet kunnen de hele planeet vele malen vernietigen. Zo goed zijn deze wapens.

Dat verkrachting een oorlogswapen is, bewijst de verwoestende uitwerking die verkrachting heeft. Die verwoestende uitwerking beperkt zich niet enkel tot de vrouw. Het nieuws dat je vrouw of kind verkracht is heeft een grote ‘impact' op de man. Ik wil deze impact in een aantal thema's uit elkaar trekken. Natuurlijk beleeft iedereen een soortgelijke gebeurtenis op een persoonlijke manier. Zo komen sommige thema's bij sommige mannen niet naar voren en anderen juist heel sterk.

 • Schuldgevoel naar het slachtoffer.
  Doordat de man het slachtoffer niet heeft kunnen beschermen is er vaak sprake van een schuldgevoel. Verstandelijk kan dit vaak gemakkelijk weerlegd worden maar dat betekend niet dat dit schuldgevoel geen rol speelt op de achtergrond. Veel mannen vragen zich af wat zij konden doen om dit te voorkomen. Dit schuldgevoel komt onder meer vanuit de mannelijkheid: een man dient degene die van hem afhankelijk zijn te beschermen.
 • Boos zijn op het slachtoffer.
  Sommige mannen kunnen de schuld van wat er gebeurd is deels of geheel bij het slachtoffer leggen. Verwijten in die trant kunnen bijvoorbeeld zijn; "waarom trek je ook zulke korte rokken aan" of "waarom moest je nou perse ‘s avonds laat naar die vriendin toe" etc.

  Deze verwijten komen vaak voor. Ze zijn soms ook begrijpelijk. Wanneer een vrouw of kind, beiden een zeer kostbaar bezit, in seksueel prikkelende kledij, ‘s nachts door een park fietst waar al vaker vervelende dingen gebeurd zijn, dan is de partner of ouder daar niet gerust op.

  Kinderen kun je zulke dingen verbieden. Dat gaat met partners moeilijker. Sommige vrouwen leven onbezonnen en lijken soms te weigeren om gevaar te zien. De realiteit is dat er gevaar is! Wanneer deze vrouwen botsen met die realiteit heeft dat niet enkel effect op hun leven maar ook op dat van de man.

  De man wordt ook geraakt. Als de man dat zag aankomen en daarvoor heeft gewaarschuwd dan wordt dit een extra bittere pil om te accepteren.

  Heel soms is de boosheid op het slachtoffer begrijpelijk en zelfs terecht. Heel vaak is deze boosheid niet terecht. Heel vaak word een schuldgevoel ontweken door een ander (het slachtoffer bijvoorbeeld) de schuld te geven.
 • Medelijden hebben met het slachtoffer.
  Het zien van verdriet en pijn bij iemand waar je van houdt doet pijn. Je lijdt mee. De man trekt zich het verdriet van zijn vrouw of kind vaak sterk aan. Vaak is de partner en/of kind het meest kostbare en kwetsbare ‘bezit' van de man.

  Mannen uiten het verdriet/verlies vaak niet. Ze houden zich instinctief groot en sterk. Hun partner/kind is immers slachtoffer. De slachtofferrol is al bezet. Een echte man is geen slachtoffer.
 • Verlies van het alleenrecht van de lichamelijke intimiteit.
  Het lichaam van de vrouw is min of meer het territorium van de man. Ze delen een bepaalde mate van lichamelijke exclusiviteit en die is nu doorbroken. De man kan deze exclusiviteit missen en niet meer willen vrijen.

  De vrouw kan lichamelijke intimiteit schuwen omdat dat haar doet denken aan de verkrachting. Daarbij komt ook nog het risico van een fatale geslachtsziekte. Seksualiteit is een belangrijke manier van de man om intimiteit te beleven.

  Mannen ervaren intimiteit via seksualiteit. Deze intimiteitbeleving zal ernstig beschadigd zijn.
 • Ongeloof/verbazing dat zoiets kan gebeuren.
  Het beeld van de maatschappij kan aan diggelen vallen. Ondanks krantenberichten en verontrustende statistische gegevens hebben veel mensen nog steeds het idee dat zulke dingen niet in hun omgeving voor komen.

  Mensen lijken graag te willen denken dat we leven in een veilige en rechtvaardige wereld. Vanuit deze wens worden slachtoffers soms gewoon genegeerd. Een jonge vrouw die ik heb geïnterviewd vertelde dat zij denkt dat haar ouders weten dat ze verkracht is.

  Toch wordt er nooit over gesproken. De ouders hebben bijvoorbeeld nooit gevraagd hoe de vieze en beschadigde kleding ontstaan is. Zonder iets te vragen is de kleding gewoon gewassen en weer in de kast gelegd.

  Door heel hard de realiteit niet te willen zien kunnen ouders/partners hun idee van een goede en rechtvaardige wereld overeind houden.

  Een alternatief van een gehele ontkenning is de schuld bij het slachtoffer leggen. Bijvoorbeeld: in deze samenleving word je niet zomaar verkracht. Daar moet je zelf wel om gevraagd hebben. Wat heb je gedaan om verkracht te worden?

  De realiteit is echter: We leven in een onrechtvaardige samenleving. In deze samenleving worden mensen verkracht. In deze samenleving worden willekeurige mensen opzettelijk beschadigd.
 • Boosheid over het aangedane onrecht.
  In de film Pulp Fiction verteld John Travolta, die de gangster Vince speelt, dat hij het heel erg vindt wanneer zijn auto zou worden bekrast. Hij vindt het onrechtvaardig omdat hij die persoon niets misdaan heeft en hij vind het laf en achterbaks omdat een auto zich niet kan verdedigen. Vince zou de dader zeker doodschieten.

  Een auto is te herstellen. Het kost een paar duiten maar dan is de schade gerepareerd. Daarbij gaat de liefde voor een auto als het goed is, niet zo ver als de liefde voor een partner of een kind. Wanneer een partner of kind verkracht wordt, kan je, denk ik, de woede die je voelt bij een bekraste auto in het kwadraat zetten.

  Mannen willen of eisen controle. Wanneer je onrecht word aangedaan heb je daar meestal geen controle over. Wanneer een bezit of een partner/kind onrecht wordt aangedaan heb je daar al helemaal weinig tot geen controle over. De man blijkt dan heel onmachtig te zijn.

  Mannen kunnen moeilijk met onmacht omgaan. Onmacht kan in almacht worden omgezet door blinde woede.
 • Nutteloosheid.
  Doordat mannen minder empatisch begaafd zijn dan de meeste vrouwen zullen zij moeilijker dan vrouwen het verkrachtingsslachtoffer emotioneel goed kunnen opvangen.

  Daardoor kan de man wel eens buiten spel komen te staan in het verlenen van zorg aan zijn partner of kind. Hij kan niet praten en hij kan niets doen. Zijn partner lijdt. De man zelf lijdt, en hij weet niet wat te doen.
 • Angst en onzekerheid.
  Sommige mannen kunnen zich, na een verkrachting van een partner of kind, angstig en onzeker voelen over het risico op herhaling. Er kunnen bijvoorbeeld regels worden opgesteld om herhaling te voorkomen.

  Vrouwen/kinderen mogen niet of nauwelijks nog naar buiten. Ze mogen geen seksueel prikkelende kleren meer dragen in het openbaar etc. Andere mannen gaan zich gedragen als een soort van bodyguard. De vrouw wordt uitgerust met peperspray.

  In de V.S. krijgen veel vrouwen van hun partner een klein handvuurwapen. Wanneer hun vrouw een openbaar toilet bezoekt waken deze mannen voor de deur. Soms worden ook vrienden of vriendinnen ingeschakeld om de vrouw te vergezellen/begeleiden bij het winkelen, uitgaan etc.

  Deze angst op herhaling is geen paranoïde gedachten. Deze angst is reëel. Hun illusie van veiligheid is immers kort geleden opgehouden te bestaan. Deze mannen proberen door onder meer het gedrag of levenspatroon van hun vrouw/kind te veranderen, herhaling te voorkomen.

  Dit houdt dus niet in dat zij de partner/kind de schuld geven van wat er gebeurd is! Zij zijn geschrokken en willen herhaling voorkomen omdat ze van het slachtoffer houden.