Evaluatie / Uitleg 1

Wraakgevoelens zijn heel gezond en normaal wanneer je vrouw of kind verkracht is.

 

Wraak en agressie zijn verschillende dingen. Vaak worden deze begrippen over een kam geschoren, maar dat is mijn inziens ontterecht. Wanneer iemand ernstig onrecht is aangedaan, is het uiten van de daarmee gepaard gaande woede, in de vorm van agressie, niet voldoende, of het is geen doel op zich.

Bij wraak is het doel, het vereffenen van een emotionele rekening. Het herstellen van een balans. Dit herstel kan noodzakelijk zijn voor de verwerking van het onrecht. Mannen zijn uitermate ontvankelijk voor wraakgevoelens. Dat komt doordat mannen maar moeilijk om kunnen gaan met het slachtofferschap. Echte mannen zijn immers geen slachtoffer.

Mannen die zich slachtoffer voelen zullen dat niet altijd laten blijken. Het slachtofferschap wordt regelmatig gemaskeerd door dadergedrag. Bijvoorbeeld: een jongen die door twee jongens in elkaar is geslagen zegt, "als ik er eentje tegen kom sla ik hem dood". Of een man, wiens vrouw een ander blijkt te hebben, vertelt: "Ik heb alle spullen meegenomen, zelfs haar kleren heb ik afgenomen".

Deze slachtofferrol wordt vaak niet erkend door de omgeving van de man. Mannen die depressieve of verdrietige gevoelens hebben, voelen behalve deze gevoelens, zich ook nog falen als man. Depressie/neerslachtigheid werkt namelijk vaak deactiverend. Wanneer een man zich dingen voorneemt om te doen maar zich niet tot actie kan aanzetten kan hij dat beoordelen als "soft" gedrag.

De dader rol past de man traditioneel beter dan de slachtofferrol. Vaak speelt onmacht een grote rol bij mannelijke daders. Agressie geeft ze het initiatief terug in eigen hand. Deze onmacht voelt zwak aan en daarom is het voor mannelijke daders niet altijd gemakkelijk er over te praten. Als ze praten over die onmacht komen vaak ook weer de agressieve gevoelens terug.

Vaak worden agressieve reacties van mannen door de hulpverlening niet aangeduid in termen van een psychisch probleem. Meestal wordt de politie of justitie ingeschakeld om het probleem aan te pakken. Deze mannen zitten in gevangenissen terwijl ze eigenlijk misschien wel binnen de hulpverlening thuis horen.