De man van de verkrachte vrouw

verkrachting_partnervan

Tijdens het schrijven van een eindscriptie over mannen, verslaving en hulpverlening kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn door de schrijver verder uitgewerkt, waarbij de theorie (literatuurlijst) gecombineerd werd met de praktijk (interviews, het volgen van discussies en gesprekken op diverse forums).

Hieruit is dit stuk tot stand gekomen, wat gezien moet worden als een richting gevend stuk, zonder wetenschappelijk fundament. Met de toestemming van de schrijver heb ik dit stuk op deze site geplaatst.

Kenmerken van de man

Dat mannen verschillen van vrouwen zal iedereen ongetwijfeld opgevallen zijn. Wat het meest opvalt, zijn de uiterlijke verschillen. Een mannenlichaam ziet er heel anders uit dan een vrouwenlichaam.

Lees meer...

Oorlogswapen

Wanneer volkeren in oorlog zijn neemt het aantal verkrachtingen in het oorlogsgebied schrikbarend toe. Dit is een gegeven dat zo oud is als de weg naar Rome. 

Lees meer...

Gevolgen voor de man

Oorlogswapens worden gekozen wegens hun vernietigende kracht. Hoe groter de vernietigende kracht hoe beter het oorlogswapen is. Slimme bommen beperken zogenaamd de burgerslachtoffers, maar de waarde van slimme bommen is dat ze het doelwit beter vernietigen dan ongeleide projectielen. De oorlogswapens op deze planeet kunnen de hele planeet vele malen vernietigen. Zo goed zijn deze wapens.

Lees meer...

Praktijkvoorbeeld 1

Mannen die met verkrachtingssituaties om moeten gaan, zullen dat verschillend doen. Hoe ze dat doen hangt veel af van hun persoonlijkheid en de opvattingen die domineren in hun omgeving.

Lees meer...

Evaluatie / Uitleg 1

Wraakgevoelens zijn heel gezond en normaal wanneer je vrouw of kind verkracht is.

Lees meer...

Voordelen van wraak

Wraaklust, de emotie achter de wraak daad/actie, is een oppeppende actieve emotie. Het is een goed verweer tegen machteloosheid, zwakte, en verlies van identiteit. Wraakgevoelens houden het slachtoffer scherp en oplettend.

Lees meer...

Nadelen van wraak

De nemer van wraak wordt dader.
Niet zozeer in de ogen van zijn naaste maar vooral in de ogen van de overheid. De overheid staat het niet toe dat slachtoffers voor eigen rechter gaan spelen.

Lees meer...

Praktijkvoorbeeld 2

De man die het zelf niet meer aan lijkt te kunnen.

Lees meer...