Afdeling zeden


Wat is een afdeling zeden?

Dit is een afdeling waar rechercheurs werken die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zedenzaken. Zij hebben op dit gebied opleidingen gevolgd en hebben meestal genoeg praktijkervaring en voldoen aan de richtlijnen die op dit vakgebied gesteld zijn.


Waar vind ik een afdeling zeden?

In de meeste grote plaatsen in het land is een afdeling zeden aanwezig. Om contact te krijgen met een zedenafdeling dient u het nummer 0900-8844 te bellen. U zal dan doorverbonden worden met de frontoffice zeden in de eenheid waartoe uw woonplaats behoort. Daar wordt u te woord gestaan door een zedenrechercheur die de eerste melding opneemt en deze doorzet naar de betreffende zedenafdeling in uw buurt. Vanuit daar zal uw melding in behandeling genomen worden. Dit hoeft niet altijd perse dezelfde dag te gebeuren. Soms betreft de melding een zaak uit het verleden en dan hoeven verdere afspraken niet direct plaats te vinden maar kan dat ook enkele dagen later gepland gaan worden. Mocht het noodzakelijk zijn voor de zedenafdeling om direct in aktie te komen dan zal dat natuurlijk ook gebeuren.


Op welke uren is dit 0900-8844 nummer bereikbaar?

Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. 


Als ik buiten kantooruren een melding doe van seksueel misbruik, zal deze melding dan ook direct in behandeling genomen worden?

Als u buiten kantooruren belt over een zedenzaak, zal er een inschatting gemaakt worden of het noodzakelijk is dat de (zeden)politie direct in actie komt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de zaak later opgepakt wordt.

Als u melding maakt van seksueel misbruik wat jaren geleden heeft plaats gevonden, zult u begrijpen dat er op dat moment geen noodzaak is direct in actie te komen. Deze melding zal dan mogelijk op een later tijdstip in behandeling genomen worden.


Welke zaken worden op een afdeling zeden behandeld?

In principe worden alleen zaken behandeld die met seksueel misbruik te maken hebben, zoals aanranding, verkrachting, ontucht met minderjarigen, kinderporno etc. Uiteraard kunt u ook voor advies op deze afdeling terecht.


Ik wil graag te woord gestaan worden door een vrouwelijke of mannelijke zedenrechercheur, kan dat?

Ja, over het algemeen levert dat geen problemen op. Er werken zowel mannelijke als vrouwelijke rechercheurs op deze afdeling. Als u van te voren een afspraak maakt geef dit dan wel even aan.