Date rape

Volgens Frenken is een zinvolle volgorde van verzetsreacties als volgt:

  1. vluchten,
  2. gillen,
  3. fysieke weerstand bieden,
  4. tijdrekken door afblaffen, lichamelijk contact blijven belemmeren, misleiden, een gesprek op gang brengen en
  5. furieuze agressie vertonen begeleid door hernieuwd gillen en vluchtpogingen.

"Als een vrouw weet dat ze alternatieven heeft, dan ervaart ze de situatie minder als pure overmacht en heeft ze meer kans de situatie naar haar hand te zetten. Kennis geeft een gevoel van macht en zelfvertrouwen", aldus Frenken.

Uit het onderzoek van Dhalganjansing en Raams naar date-rape in Nederland blijkt dat gebrek aan communicatie een rol speelt bij date-rape. Als mensen elkaar in een uitgaanssituatie ontmoeten is het moeilijk elkaars intenties tot seksueel contact te begrijpen. Dat komt onder meer doordat de entourage van het uitgaan seksueel gekleurd is.

Denk bijvoorbeeld aan de opzwepende muziek en aan jonge meiden die zich uitdagend kleden en mooi maken voor het stappen. Jongens kunnen de gedragingen van die meiden seksueler interpreteren dan ze bedoeld zijn.

Verder blijkt de kans op seksueel geweld groter te zijn als de vrouw niet praat over eventueel seksueel contact. "Als vrouwen hun seksuele verwachtingen duidelijk kenbaar maken, is de kans op seksueel geweld in uitgaanssituaties kleiner. Hierdoor worden onduidelijkheden weggenomen en misverstanden voorkomen", zeggen de onderzoekers.

Volgens Anke Visser, projectleider van PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie) is het de taak van ouders om hun kinderen goed voor te lichten voordat ze op stap gaan.

"Leer je dochter dat er grenzen zijn. Nee is Nee! Zowel in woord als in houding. Daarnaast moeten pubers weten dat ze niet meer onbeheerd hun drankje mogen laten staan. En tot slot dienen ze een telefoon mee te nemen met een voorgeprogrammeerd nummer van thuis."

Cursusleider agressiehantering Mark van Dieren vindt dat leuke, sexy kleding absoluut moet kunnen.

"Maar je moet het niet overdrijven. Het trekt uiteraard wel de aandacht van een potentiële aanrander. Daarnaast is het belangrijk dat je afgesloten plaatsen (zijn of jouw kamer) vermijdt met iemand die je niet goed kent. En breng geen tijd met iemand door die je een ongemakkelijk of onzeker gevoel geeft. Volg je intuïtie daarbij. Een zelfverdedigingcursus bij een gekwalificeerde docent geeft je tot slot zelfvertrouwen en leert je technieken om een potentiële verkrachter van je af te houden."

Terugkijkend naar haar ervaring met date-rape zegt de 19-jarige Inge:

"Probeer een beetje van een naïviteit weg te nemen. Niet iedereen is te vertrouwen. En zelfs al je tussen bekenden staat moet je op je hoede zijn. Ik zag die jongen en zijn vrienden regelmatig. Ik dacht dat zoiets alleen dat bij ‘sletterige meiden' zou gebeuren, met een laag IQ. Maar het blijkt dus ook bij meisjes van het Atheneum te kunnen, die keurig zijn opgevoed.

Als je toch onverhoopt slachtoffer wordt van verkrachting of aanranding, neem dan contact met een vertrouwenspersoon. Ik ben uiteindelijk naar mijn decaan van school gegaan. Die heeft mij doorverwezen naar bureau jeugdzorg. Vervolgens hebben die een instelling gevonden die mij kon helpen. Ook heb ik het boek gelezen ‘als je misbruikt bent'. Dat heeft mij enorm geholpen."

*Naam om privacyredenen gewijzigd
Uit Het Beste.