Het bevel tot gevangenhouding

Nadat het bevel tot bewaring is verleend en er zijn gronden aanwezig om de verdachte langer vast te houden, zal de verdachte geleid worden voor de rechtbank, waarbij 3 rechters, na verhoor van de verdachte, beslissen of deze langer vast moet blijven zitten. Indien dit het geval is, zal de termijn hiervan ten hoogste 90 dagen zijn.

Mocht de verdachte de gehele termijn van 90 dagen vast blijven zitten, dient de rechtszaak tegen de verdachte voor het einde van die termijn een feit te zijn. Vaak is er dan sprake van een pro forma zitting, waarbij tijdens de rechtszitting de rechtszaak naar een later tijdstip wordt verwezen.