De aangifte

Als u besluit om een aangifte te doen dan zal daar een afspraak voor gemaakt worden.

Daar moet wel de tijd voor uitgetrokken worden omdat er vaak heel veel besproken moet worden en dit kan niet even snel gebeuren.

Er wordt naar gestreefd om de aangifte op te laten nemen door dezelfde gecertificeerde zedenrechercheurs (of minimaal een van hen) die ook met u het informatieve gesprek hebben gehouden. Dat is voor beide partijen wel zo fijn en u hoeft dus als slachtoffer niet steeds aan nieuwe gezichten te wennen en uw verhaal te herhalen.


De aangifte wordt op een politiebureau opgenomen. Dit gebeurt in een rustige omgeving waarbij het geluid van het gesprek volgens de richtlijnen, digitaal wordt opgenomen. De reden hiervan is dat er door de rechter of advocaat van de verdachte achteraf gecontroleerd kan worden hoe het gesprek is verlopen, hoe de vraagstelling was etc.

Het kan ook zijn dat er zowel beeld als geluid opgenomen wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij personen die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn.
Deze opnamen blijven bewaard, in ieder geval totdat de betreffende rechtszaak en het hoger beroep daarvan achter de rug is.

Uiteraard zal, buiten de hierboven genoemde personen, niemand deze opnamen kunnen en mogen beluisteren met uitzondering van door de rechtbank of de officier van justitie aangewezen deskundigen in het belang van het onderzoek.

Een tweede reden om de gesprekken op te nemen is gelegen in het feit dat in het verleden achteraf gebleken is dat er mogelijk fouten zijn gemaakt door de politie tijdens het opnemen van de aangifte en het opnemen ervan natuurlijk een goed controlemiddel is.

Tijdens het opnemen van de aangifte mag in uitzonderlijke gevallen op verzoek van het slachtoffer iemand anders aanwezig zijn ter ondersteuning van het slachtoffer. Wel moet duidelijk zijn dat deze persoon geen getuige is in de zaak, omdat hij of zij later dan niet meer gehoord kan worden. Is dit het geval dan dient deze persoon voor de aangifte gehoord te worden.

Tegenwoordig neigt men er steeds meer naar toe om de aangifte op te nemen van de aangeefster of aangever alleen. Dit om ervoor te zorgen dat er in het geheel geen beïnvloeding is door anderen tijdens het opnemen ervan.

Als de aangifte opgenomen wordt, zullen er veel vragen aan u gesteld worden over wat er gebeurd is, hoe dat gegaan is etc. De zedenrechercheurs doen aan waarheidsvinding en zijn objectief en neutraal. Zij zullen u van te voren precies uitleggen hoe de aangifte opgenomen gaat worden en op welke manier de vragen gesteld gaan worden.

Nadat de aangifte is opgenomen, wordt deze in een proces-verbaal van aangifte uitgewerkt waarna u deze als aangever te lezen krijgt en mag ondertekenen, samen met de zedenrechercheurs. Door de zedenrechercheurs wordt je, voor zover mogelijk, op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. U wordt doorverwezen worden naar naar slachtofferhulp als u daar behoefte aan heeft.