slide01
slide05
slide06
slide07
slide08
slide09
slide10
slide11
slide12
slide13
slide14
slide15
slide16
slide17
slide18
slide19
slide20
slide21
slide22
slide23
slide24

Welkom bij seksueelmisdrijf.nl

Over de website

De site waarop u alles kunt vinden over seksueel misbruik

Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers en aangevers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Op deze site vindt u alle informatie over dit onderwerp.

Mijn achtergrond: Ik ben inmiddels 39 jaar werkzaam bij de politie. Van 1997 tot 2012 ben ik zedenrechercheur geweest. Sinds medio 2012 ben ik docent zedenonderwijs aan de Politieacademie te Apeldoorn. Vanuit mijn vakgebied denk ik u de informatie te kunnen geven waar u naar op zoek bent. 

Deze site is nog niet compleet. Hieraan wordt regelmatig gewerkt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben stuur dan een bericht. Uw vragen worden alleen via de mail beantwoord en u krijgt altijd binnen enkele dagen een bericht terug. Uiteraard respecteer ik uw privacy.

Hou wel rekening met het feit dat ik geen hulpverlener ben, dus in sommige gevallen zal ik u moeten doorverwijzen naar de hulpverlening voor de beantwoording van uw mail.

Als u op- of aanmerkingen op de inhoud van deze site heeft of andere suggesties, dan hoor ik dat graag.

De webmaster,

Marcel Verhoef.

Disclaimer

Deze website maakt op geen enkele wijze deel uit van de Overheid in zijn algemeenheid danwel politie of justitie.

 1. De beheerder/webmaster beoogt met deze website de toegang tot informatie over de relevante wetgeving alsmede de uitleg en praktische toepassing daarvan te verbeteren.
   
 2. De webmaster garandeert weliswaar niet dat de informatie bijgewerkt en juist is, maar streeft wel naar correctheid van de inhoud. Indien hij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal hij trachten deze ten spoedigste te verbeteren.
   
 3. Seksueelmisdrijf.nl reserveert ten aanzien van haar eigen site alle rechten. Niets uit deze website mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, op welke wijze dan ook, worden overgenomen, tot zich genomen, of vermenigvuldigd, hetzij gedrukt, hetzij via elektronische weg.

  Overname van artikelen kan eventueel worden toegestaan, na schriftelijke toestemming van de eigenaar en uitsluitend onder de, door de eigenaar aan te reiken, bronvermelding. Elke vorm van informatie welke ten behoeve van deze site wordt toegestuurd wordt gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Seksueelmisdrijf.nl zal deze informatie alleen voor deze site mogen gebruiken nadat de verzender hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
   
 4. Voor de in de website gebruikte wetgeving geldt dat uitsluitend wetgeving op www.wetten.nl rechtsgeldig is.
   
 5. De beheerder/webmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
   
 6. De beheerder/webmaster is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie alsmede de gevolgen van het gebruik van die informatie. De gebruiker dient zelf na te gaan of de informatie daadwerkelijk juist is.
   
 7. De webmaster neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die worden gemaakt bij de beantwoording van vragen. De vragen worden naar beste vermogen beantwoord. Indien noodzakelijk zullen antwoorden worden opgezocht in wetgeving. Er wordt geen garantie gegeven, dat het antwoord het meest juiste en uitgebreide zal zijn.
   
 8. De beheerder/webmaster kan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor op deze site verstrekte informatie, waarvan de informatie is overgenomen van externe websites.
   
 9. Op artikelen uit het gastenboek wordt door de webmaster niet gereageerd.
   
 10. Berichten die beledigend, bedreigend, discriminerend of anderszins kwetsend (kunnen) zijn voor anderen worden niet in het gastenboek geplaatst. Berichten met namen, (e-mail)adressen en of telefoonnummers worden niet geplaatst.
   
 11. Vragen worden alleen via e-mail beantwoord. Verzoeken om mee te werken aan schoolopgaven, werkstukken, presentaties etc. kunnen niet gehonoreerd worden.
   
 12. Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen zullen uw vragen en mijn antwoorden binnen een redelijke termijn na beëindiging van het mailcontact verwijderd worden.
   
 13. Via deze site zijn geen folders etc. te verkrijgen.
   
 14. De aangeboden informatie op deze website is :
  • uitsluitend informatief
  • niet meer dan een (beperkt) hulpmiddel om snel (richtinggevende) informatie te verkrijgen
  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden gericht
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig, bijgewerkt of juist geïnterpreteerd
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover de beheerder/webmaster geen zeggenschap heeft en waarvoor de beheerder/webmaster geen verantwoordelijkheid draagt
  • geen professioneel of rechtskundig advies. Voor specifiek, juist en volledig advies dienen burgers de reguliere politie te raadplegen.

Chatten met zedenrechercheurs

Binnenkort is er weer de mogelijkheid om te chatten met zedenrechercheurs. Alle vragen zijn dan welkom. Tijdens de chat wordt jouw informatie uiteraard vertrouwelijk behandeld. Ga voor de chat naar: www.vraaghetdepolitie.nl De chatsessie is telkens op een woensdag en start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De datum voor deze maand: 13 december.
De datums voor 2018 zijn: 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. 

 


Hulplijn Seksueel Misbruik


Bent u slachtoffer of getuige van seksueel misbruik of seksueel geweld? Of heeft iemand in uw omgeving hiermee te maken? En weet u niet bij welke instantie u voor hulp of advies terecht kunt?

Neem gerust contact met ons op: 0900 9999 001 (ma-vr 09.00 - 17.00 lokaal tarief).

U krijgt een medewerker aan de lijn, die u helpt om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij u en uw situatie past. Op basis daarvan zorgt de medewerker ervoor dat u bij de juiste instantie terecht komt.

U kunt ook anoniem bellen. De hulplijn seksueelmisbruik is een samenwerking tussen een aantal organisaties.


Goede hulpverlening gehad?


Heeft u goed werkende hulpverlening gehad na seksueel misbruik, of weet u links die hierop betrekkking hebben, mail ze dan door. Misschien kan ik iemand anders daarmee verder helpen.


Kinderpornografische afbeeldingen?


Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met kinderpornografische afbeeldingen op internet, dan kunt u dat hier melden.